Prawne aspekty oprogramowania open source

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 

Monitor Prawniczy (MoP) 5/2009

URL: 
http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=2378