Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

Publikationsherkunft: 
Externe Publikationen: 
Länder: 

in: Ł. Jonak, P. Mazurek, M Olcoń, A. Przybylska, A.
Tarkowski, J. M. Zając (ed.), Re: internet - Społeczne aspekty medium.
Polskie konteksty i interpretacje (Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2006)

URL: