try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software

Polen

Zarys systemu normatywnego społeczności wolnego oprogramowania

in: Ł. Jonak, P. Mazurek, M Olcoń, A. Przybylska, A.
Tarkowski, J. M. Zając (ed.), Re: internet - Społeczne aspekty medium.
Polskie konteksty i interpretacje (Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, 2006)

Licencja mieszana? Prawnoautorskie aspekty obrotu programami komputerowymi stworzonymi z wykorzystaniem oprogramowania o otwartym kodzie

ZNUJ PPWI, 107/2010, p. 28

("Mixed license? Cypyright aspects of transferring software incorporating open source codes")

Inhalt abgleichen